Minőségpolitika

INTEGRÁLT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

 

 

Az Enerswiss AG. az integrált minőség és környezetirányítási rendszerét 2014 tavaszán vezette be.

A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy az biztosítsa az ENERSWISS AG. gazdaságos és hatékony működtetését, megfeleljen a minőség- és környezeti politikában megfogalmazott célkitűzéseinknek, valamint az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szabványban meghatározott követelményeknek. Céljaink elérése érdekében elkötelezettek vagyunk egy független szervezet által tanúsított, integrált minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése mellett. Az integrált irányítási rendszerünk, mind a méréstechnikai – laboratóriumi, kutatás-fejlesztési, mind a környezetvédelmi és teljes energetikai szolgáltatásokra vonatkozik.

 

 

ENERSWISS AG. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

 

 

Az Enerswiss cégvezetésének elsődleges célja, hogy a társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők megelégedettsége. Ezért minden munkatársunk elkötelezett a megrendelők igényeinek és elvárásainak a legmagasabb megelégedettségű szintű kiszolgálására. Cégünk számára a jó minőség a vevői elégedettségből tükröződik vissza.

 

Méréstechnikai laboratóriumunk alapvető feladata az objektív mérési módszereken alapuló vizsgálati eredmények szolgáltatása megrendelőink számára. Szolgáltatásunk jó minősége, eredményeink megbízhatósága kulcskérdés, mivel azok alapján a különböző technológiák okszerű tervezése, alkalmazásuk szakszerűségének megítélése, termékek minősítése történik. Mérési eredményeink minősítéshez, technológiai, kereskedelmi és gazdasági döntések meghozatalához adnak objektív alapot.

Méréstechnikai laboratóriumunk legfontosabb célkitűzései: a vizsgálatok megbízható és gyors elvégzése szigorúan betartott fegyelem mellett, szolgáltatásunk kifogástalan minősége iránti elkötelezettség és ezen keresztül a vevői igények maradéktalan kiszolgálása. A laboratórium ezen céljait csak úgy valósíthatja meg, ha valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el – amelyekhez megfelelő körülményekkel, technikai feltételekkel, képzettséggel és hatáskörrel rendelkezik – felelősséggel tartozva munkája minőségéért.

Céljaink megvalósítása érdekében egy olyan gazdaságilag és a műszaki működés szempontjából is hatékony minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert dolgoztunk ki, mely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatási tevékenységünk állandó és jó minőségű legyen, természetesen törekedve a folyamatos innováció megtartására. Csak úgy tudjuk céljainkat elérni és folyamatosan fejlődni, ha naprakészek vagyunk az elérhető legjobb technikák területén, és azokat elérhetővé tudjuk tenni partnereink részére is.

Nyomon követjük a tevékenységünkre vonatkozó jogi és egyéb elvárásokat, illetve azok változásait és törekszünk munkánk során azok betartására. A célul kitűzött piaci előnyt az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, technikai erőforrásaink, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, és a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést.

A környezeti tényezők meghatározásával és a környezeti előirányzatok kitűzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. A fejlesztésünk alapjai a rendszeres értékelések, a vevői visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek és új elvárások feldolgozásával helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal a rendszer folyamatos fejlesztése.

 

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:

 

  • a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése,
  • a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
  • a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
  • a társaságra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
  • működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek környezeti hatásainak ellenőrzése és csökkentése,
  • jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése
  • a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése,
  • nyílt partneri kapcsolatok kiépítése a szállítókkal.

Elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez. Ezt a célt szolgálja az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 szabványok szerinti integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, működtetése és fejlesztése is. tanúsítvány HU15638-14 MIR_KIR angol
tanúsítvány HU15638-14 MIR_KIR német
tanúsítvány HU15638-14 MIR_KIR magyar